• Пон - Сабота / 8.00AM - 06.00PM    
 • Адреса: Булевар 1ви Мај бр 134 локал 6
 • office: +389 47 241 100; mobile: +389 75 373 693; +389 75 373 748
 • email:  Vesna.Milevska.esbrep@esbuk.org

НИЕ ВИ НУДИМЕ КВАЛИТЕТНИ УСЛУГИ:

ОБРАЗОВАНИЕ

Во рамките на компанијата  работи и Центарот  за странски јазици и неформално образование за возрасни „МИЛЕВСКИ“ како независна единица која ги следи потребите на пазарот на трудот преку различните видови на јазични курсеви од економскиот, социјалниот и културниот живот  во Битола и нејзиниот регион.  Курсевите се изведуваат во мали групи од 6-8 учесници.

Кусреви по англиски, германски, француски, албански  јазик за ученици од 6-18 години

 • Подготовка на  ученици според училишните програми
 • Забрзани  курсеви по англиски јазик
 • Курсеви по англиски јазик за возрасни

Курсеви за подготовка за  полагање на меѓународни сертификати за јазик

ОБУКИ

Се организираат  различни обуки за неискусни преведувачи за да им се помогне  подобро и полесно да се справат со предизвиците  со кои ќе се сретнат во иднина, обуки од областа на:

 • менаџментот,
 • ИКТ,
 • екологија,
 • развивање на различни компетенции,  итн.

ПРЕВЕДУВАЊЕ

Со нашите  преведувачки активности се покриени скоро 28 јазици: англиски, француски, германски, шпански, португалски, италијански, грчки, албански, турски, српски, хрватски, словенечки, бугарски, романски, унгарски, словачки, чешки, руски, полски, шведски, дански, норвешки, фалмански, кинески, јапонски, арапски и старотурски.  Самото преведување како процес опфаќа:

 • Заверени судски преводи на документи
 • Заверени преводи на пишани текстови
 • Преводи на сите видови стручни текстови од најразлични области како економија, право, медицина,образование, техника, екологија итн.
 • Симултани и консекутивни преводи

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Делот неформално образование зазема важен дел од активностите на оваа компанија. Различни курсеви за заварувачи, ракувачи за виљушкари, гипс мајстори, хаусмајстори и други различни занаети и професии за квалификација и  преквалификација се организираат за да им понудат на младите или средовечните луѓе да се здобијат со вештини  кои се бараат на пазарот на трудот.

 • ESB  (меѓународен сертификат за англиски јазик) обуки
 • Подготовка  на кандидатите за  полагање
 • Подготовка на наставници за усни испитувачи
 • Ралзични семинари , вебинари за наставници по англиски  јазик
 • Полагање   со физичко присуство и НАЈНОВО  онлине полагање за меѓународен сертификат

ПРЕДАВАЧИ ВО ФИЛИП М

Овластен претставник и устен испитувач на ЕЅВ

office: +389 47 241 100 Mobile: +389 75 373 693

 

 

е-маил: Vesna.Milevska.esbrep@esbuk.org

Д-Р ВЕСНА МИЛЕВСКА

Професор по македонски јазик и овластен набљудувач

Mobile: +389 70 317 017

 

 

 

е-маил: milica.radevska@gmail.com

МИЛИЦА ДИМИТРИЈОВСКА - РАДЕВСКА

ШТО ВЕЛАТ ДРУГИТЕ ЗА НАС ?