УСЛУГИ

ОБУКА ЗА ЕSB

ЛИЦЕНЦИРАНА ОБУКА ЗА НАСТАВНИЦИ

ВИДЕО КУРСЕВИ ЗА АНСЛИСКИ ЈАЗИК

БИЗНИС АНГЛИСКИ

КУРСЕВИ ЗА ДИЗАЈН

ПОДГОТОВКА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА

Англиски, македонски, Биологија, Хемија, Историја, Бизнис

МЕЃУНАРОДНИ ИСПИТИ

ESB

BRITISH INSITUTES

Членки на асоцијацијата на овластени европски испитувачи ALTE

DOMAX испити за деца од 3-5 годишна возраст

Академија за странски јазици и
неформално образование за возрасни „МИЛЕВСКИ“

Во рамките на компанијата  работи и Академијата за странски јазици и неформално образование за возрасни „МИЛЕВСКИ“ како независна единица која ги следи потребите на пазарот на трудот преку различните видови на јазични курсеви од економскиот, социјалниот и културниот живот  во Битола и нејзиниот регион.  Курсевите се изведуваат во мали групи од 6-8 учесници.

Кусреви по англиски, германски, француски, албански  јазик за ученици од 6-18 години

 • Подготовка на  ученици според училишните програми
 • Забрзани  курсеви по англиски јазик
 • Курсеви по англиски јазик за возрасни

Полагање на меѓународни сертификати за јазик

Курсеви за подготовка за  полагање на меѓународни сертификати за јазик

ОБУКИ

Се организираат  различни обуки за неискусни преведувачи за да им се помогне  подобро и полесно да се справат со предизвиците  со кои ќе се сретнат во иднина, обуки од областа на:

 • менаџментот,
 • ИКТ,
 • екологија,
 • развивање на различни компетенции,  итн.

Преведување и неформално образование

ПРЕВЕДУВАЊЕ- Со нашите  преведувачки активности се покриени скоро 28 јазици: англиски, француски, германски, шпански, португалски, италијански, грчки, албански, турски, српски, хрватски, словенечки, бугарски, романски, унгарски, словачки, чешки, руски, полски, шведски, дански, норвешки, фалмански, кинески, јапонски, арапски и старотурски.  Самото преведување како процес опфаќа:

 • Заверени судски преводи на документи
 • Заверени преводи на пишани текстови
 • Преводи на сите видови стручни текстови од најразлични области како економија, право, медицина,образование, техника, екологија итн.
 • Симултани и консекутивни преводи

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - Делот неформално образование зазема важен дел од активностите на оваа компанија. Различни курсеви за заварувачи, ракувачи за виљушкари, гипс мајстори, хаусмајстори и други различни занаети и професии за квалификација и  преквалификација се организираат за да им понудат на младите или средовечните луѓе да се здобијат со вештини  кои се бараат на пазарот на трудот.

 • ESB  (меѓународен сертификат за англиски јазик) обуки
 • Подготовка  на кандидатите за  полагање
 • Подготовка на наставници за усни испитувачи
 • Ралзични семинари , вебинари за наставници по англиски  јазик
 • Полагање   со физичко присуство и НАЈНОВО  онлине полагање за меѓународен сертификат

Предавачи

Д-Р ВЕСНА МИЛЕВСКА

Овластен претставник и устен испитувач на ЕЅВ

office: +389 47 241 100 Mobile: +389 75 373 693

е-маил: Vesna.Milevska.esbrep@esbuk.org

МИЛИЦА ДИМИТРИЈОВСКА – РАДЕВСКА 

Професор по македонски јазик и овластен набљудувач

Mobile: +389 70 317 017

е-маил: milica.radevska@gmail.com