Тони Милевски Тончи
Дипломиран правник – менаџер и ESB овластен организатор


Контакт:
Канцеларија: Булевар 1ви Мај бр. 134 л.6
тел/факс + 389 47 241 100

Мобилен:

+ 389 75 424 693
+ 389 75 373 693
+ 389 75 373 748

email: tmilevski@hotmail.com


   Д-р Весна Милевска
   ESB Овластен претставник и
   испитувач


   Контакт:
   Канцеларија: Булевар 1ви Мај бр. 134 л.6
   тел/факс + 389 47 241 100

   Мобилен:

   + 389 75 373 693
   + 389 75 424 693
   + 389 75 373 748

   email: Vesna.Milevska.esbrep@esbuk.org