Компанијата „ФИЛИП М“ ДООЕЛ Битола постои  од 2003 година во Битола, Република Македонија и е најстарата и една од водечките компании во градот, регионот и државата во  своето поле на работа.

ФИЛИП М“ ДООЕЛ  набргу по своето фомирање стана позната и искусна компанија и треба да се нагласи дека прави синтеза помеѓу образованието, обуката и и услугите за толкување.  Се прават преводи  од сите области а зад себе има над 12 книги преведни и објавени на англиски, српски, француски  и други јазици. Вршиме симултани  и консекутивни преводи со национални и меѓународни делегации и случувања.

Во рамките на компанијата  функционира и Академијата за странски јазици и неформално образование за возрасни „МИЛЕВСКИ“ како независна единица која ги следи потребите на пазарот на трудот преку различните видови на јазични курсеви од економскиот, социјалниот и културниот живот во Битола и нејзиниот регион.

Овластени обучни центри во Република Северна Македонија Битола „ФИЛИП М“- Академија за странски јазици и неформално образование за возрасни:

„МИЛЕВСКИ“

контакт:
+389 75 373 693
+389 75 424 693
+389 75 373 748

д-р Весна Милевска – овластен претставник и устен испитувач на ЕЅВ
телефон: +389 47 241 100
Mobile: +389 75 373 693
Facebook: www.facebook.com%2Fvesna.milevska.73
е-маил: Vesna.Milevska.esbrep@esbuk.org

Тони Милевски Тончи
Овластен Организатор
telefon: +389 75 424 693
email: tmilevski@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tmilevski
email: tmilevski@hotmail.com

 

 

Наши тренинг центри:

“BABEL FISH SCHOOL” Друштво за едукација и преводи – Гевгелија

УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ  – Партизански одреди 99 – Скопје

БАБЕЛ ФИШ СКУЛ ДООЕЛ  ул.Мирче Ацев бр 7 – Гевгелија

КЈАРА ДОНА ул.Даме Груев бр 16 – Скопје

ВЕЗИЛКА -МА КЕ ДООЕЛ  ул Браќа Миладиновци бр 77-5 – Прилеп

ВИРТУАЛ-М ул Браќа Рибар бр 13 – Куманово

ЛОНДОН ГЛОБАЛ ДООЕЛ ул Вера Циривири бр 27 – Прилеп

ЕДУ ШАМПИОНИ -населба Точила – Прилеп

 

Екслузивни застапници и во Р. Србија