Во рамките на компанијата  работи и Центарот  за странски јазици и неформално образование за возрасни „МИЛЕВСКИ“ како независна единица која ги следи потребите на пазарот на трудот преку различните видови на јазични курсеви од економскиот, социјалниот и културниот живот  во Битола и нејзиниот регион.  Курсевите се изведуваат во мали групи од 6-8 учесници.

Кусреви по англиски, германски, француски, албански  јазик за ученици од 6-18 години

Подготовка на  ученици според училишните програми

Забрзани  курсеви по англиски јазик

Курсеви по англиски јазик за возрасни

Курсеви за подготовка за  полагање на меѓународни сертификати за јазик.