ESOL INTERNATIONAL

 

 

ESOL INTERNATIONAL

ESB испит Ниво на испит /ЦЕФР Препорачана цена (eur) за сателитските центри  за кандидатите
Влез 1 А1 140
Влез 2 А2 140
Влез 3 Б1 160
Ниво 1 Б2 170
Ниво 2 Ц1 180
Ниво 3 Ц2 190