Делот неформално образование зазема важен дел од активностите на оваа компанија. Различни курсеви за заварувачи, ракувачи за виљушкари, гипс мајстори, хаусмајстори и други различни занаети и професии за квалификација и  преквалификација се организираат за да им понудат на младите или средовечните луѓе да се здобијат со вештини  кои се бараат на пазарот на трудот.

ESB  (меѓународен сертификат за англиски јазик) обуки

Подготовка  на кандидатите за  полагање

Подготовка на наставници за усни испитувачи

Ралзични семинари , вебинари за наставници по англиски  јазик

Полагање   со физичко присуство и НАЈНОВО  онлине полагање за меѓународен сертификат