БУСЕ МАК дооел Битола

Соработката на БУСЕ МАК дооел Битола со Агенцијата за преводи „ФИЛИП М“ – Битола трае подолго време. Нивната професионалност, навремено и квалитетно завршување на услугите ги прави квалитетен соработник во нашето работење.
Нивното долгогодишно искуство се покажува во пракса во нивните одлични резултати.
Се надеваме на понатамошна долгогодишна и успешна соработка и во иднина.