адвокат м-р Ана Караманди

Ви благодариме за досегашната соработка,
продолжете така и во иднина!
Многу успех во работата…..
Со почит